دسته بندی: مدرسه اطهار

آزمون وروددی مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

برگزاری آزمون ورودی مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

برگزاری آزمون ورودی مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار در تاریخ 22 …

ادامه مطلب
کلاس های تابستانه مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

گزارش کلاس های تابستانه مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

کلاس های تابستانه مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار مدرسه اطهار یک …

ادامه مطلب
جلسه

جلسه کادر آموزشی مدرسه اطهار با هیئت مدیره بنیاد خیریه امام صادق(ع)

جلسه صمیمی و دوستانه کادر محترم آموزشی مدرسه ، برخی از …

ادامه مطلب