دبیران دبیرستان دخترانه نوبت اول اطهار

دبیران دبیرستان دخترانه متوسطه اول اطهار

sadaf 1

صدف افقری

دبیر هنر

 1. دارنده گواهی مربی نقاشی وگواهی نقاش مقدماتی
 2. گواهی در رشته های تجسمی(مداد رنگی/آبرنگ)
 3. دارنده گواهی انجمن بین المللی آبرنگ ایران(iws)
 1. ۱- کارشناسی ارشد مهندسی منابع دانشگاه صنعتی اصفهان
 1. دبیرکار وفناوری دبیرستان اطهار۱۴۰۲-۱۴۰۱
 2. دبیر هنردبیرستان اطهار از سال ۱۴۰۱تا کنون
 3. گذراندن ۱۶۰ساعت دوره ضمن خدمت
 4.  
دبیر آمادگی دفاعی مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

مریم هاشمی فشارکی

دبیر آمادگی دفاعی

 1. دبیری
 2. دوره مربی گری نظامی
 3. دوره مقدماتی کمکهای اولیه
 1. کارشناسی تاریخ
 1. دبیر تاریخ-محیط زیست- سلامت بهداشت-تفکر وسواد رسانه-دفاعی والزامات محیط کار در دبیرستان شایگان از سال ۱۳۹۵ تاکنون
 2. دبیر دبیرستان رسالت از سال۱۳۹۰تا کنون
 3. گذراندن ۱۲۵ساعت دوره ضمن خدمت
 4. یک سال مدیریت ومعاون پرورشی دبیرستان رسالت
 5. دبیر مطالعات وامادگی دفاعی دبیرستان اطهار از سال ۱۳۹۵ تاکنون
دبیر زبان انگلیسی مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

مائده اسماعیلی

دبیر زبان انگلیسی

 1. تدریس زبان انگلیسی
 1.  کارشناسی زبان انگلیسی
 1. تدریس در دبستان دخترانه نوید از سال۱۳۹۸-۱۳۹۳
 2. تدریس در اموزشگاه نیکان
 3. تدریس در اموزشگاه بیتا
 4. تدریس در دبستان های بهار اندیشه و باقرالعوم از سال۱۳۹۶-۱۳۹۴
 5. دبیر زبان انگلیسی دبیرستان اطهار ۱۴۰۳-۱۴۰۲
asemi

فاطمه عاصمی

دبیر علوم تجربی

 1. گذراندن دوره ی روش های تدریس فیزیک
 2. گذراندن دوره ی روش های تدریس زیست وشیمی
 3. گذراندن دوره بررسی کتاب علوم متوسطه وطراحی سوال
 1. کارشناسی مدیریت آموزشی
 2. فوق دپیلم علوم
 1. ۱۷سال دبیر علوم تجربی در مدارس رحمت، فرزانه، نیایش و مولوی
 2. ۱۵سال سابقه کار در ناحیه برخوار
 3. گزراندن ۲۰۰۰ ساعت ضمن خدمت
 4. دبیر علوم دبیرستان اطهار ۱۴۰۳-۱۴۰۲
دبیر قرآن ومعارف مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

زهره سادات مرتضوی

دبیر قرآن و معارف

 1. کارگاه تفکر ویژه نوجوان
 2. داستان نویسی
 1. کارشناسی ارشد فلسفه وکلام اسلامی
 2. مدرک تفکر برای نوجوان(فبک)
 1. کار با کودک(مربی پیش دبستان)یک سال
 2. کار با نوجوان –تدریس درس تفکر وسبک زندگی و پیام های اسمانی
 3. دبیر قرآن ومعارف اسلامی دبیرستان اطهار از سال ۱۴۰۱تا کنون
 4. دبیر قرآن ومعارف دبیرستان اطهار از سال۱۴۰۱تا کنون
دبیر مطالعات مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

نسیم ابراهیم زاده

دبیر مطالعات اجتماعی

 1. دبیری
 2. مربیگری والیبال​
 1. کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی
 1. دبیر مطالعات دبیرستان شمس1401-1397
 2. دبیر مطالعات دبیرستان اطهار از سال 1401تا کنون
 3. گذراندن 260 ساعت دوره ضمن خدمت
دبیر ریاضی مدرسه دخترانه متوسطه اول اطهار

هاجر مزروعی

دبیر ریاضی

 1. گذراندن دوره عمومی تقویت وتوانایی تدریس
 2. دوره ی مهارت های تدریس ۶پایه ابتدایی
 3. دوره تخصصی پایه دوم ابتدایی مرکز تحقیقات معلمان
 1. کارشناسی مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 1. کارآموزی وآموزگاری دبستان شمیم رحمت
 2. دبیر ریاضی متوسطه دوره اول آموزشگاه فرصت خاص
 3. دبیر ریاضی دبیرستان اطهار از سال ۱۴۰۱ تا کنون
 4. گذراندن ۶۰ساعت دوره ضمن خدمت
 5. دبیر ریاضی دبیرستان خزایی۱۴۰۲-۱۴۰۱
 6. دبیر ریاضی دبیرستان اسوه۱۴۰۰-۱۳۹۹