دوره ها

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

کلاس مطالعات اجتماعی پایه هفتم

1 درس
متوسط

مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یادگیری است که از انسان …

آنچه یاد خواهید گرفت
احساس مسئولیت و تعهد نسبت به رعایت تکالیف اخلاقی و وظایف فردی – اجتماعی و شهروندی در سطوح مختلف (زندگی خانوادگی، مدرسه، محله، کشور و جهان)
توانایی بررسی و کند و کاو در موضوعات محیطی و اجتماعی
حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی را در محیط های مختلف (خانواده، مدرسه، محله، شهر و روستا، کشور و جهان) بشناسند.
قدر شناسی و احترام نسبت به اعضای خانواده، اولیای مدرسه و خدمت گزاران جامعه.