فرم نظرسنجی دبیران

نظر سنجی دبیران مدرسه اطهار

دبیرستان اطهار همواره به دنبال راه‌هایی است تا بتواند کیفیت تحصیلی دانش آموزان را بهتر نماید. شما دانش آموز عزیز با شرکت در این نظر سنجی میتوانید ما را در این راه یاری نمایید.

مرحله 1 از 2

برای شروع نظر سنجی لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.